עבור זוגות צעירים המשכנתא היא הדרך היחידה להגיע לנכס שיהיה עבורם ביטחון כלכלי להם ולילדיהם.

משכנתא הפוכה היא מודל כלכלי שבו לאנשים שיש ברשותם דירה ואינם בידם הכנסה כלכלית בטוחה או גדולה והיו רוצים לחיות את שארית חייהם בכבוד ובאיכות חיים. משכנתא הפוכה נועדה בעיקר לקשישים, המאפשר להם ליהנות מהכנסה קבועה ובטחה. בעוד שהעירבון לקבחצ קצבה זו היא בעלות על נכס מגורים.

איך עובדת משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה מיועדת לקשישים, לרוב מגיל 60-65. משכנתא הפוכה נועדה לאוכלוסיה שהיא לקראת יציאה לגמלאות ועבור אלו שנמצאים בפנסיה ושכבר סיימו לעבוד. למעשה מדובר על הלוואה ייחודית, שבה הלווה צריך להציג מסמכים המוכיחים בעלות מלאה על נכס מגורים, הוא אינו צריך להחזיר את הכסף או להציג ערבים או הון עצמי ראשוני כמו במשכנתא רגילה לרכישת נכס.
לרוב סכום ההלוואה נקבע על פי חצי משווי הדירה או הנכס שמועמדים כעירבון להלוואה. ניתן לקבל הלוואת משכנתא הפוכה, כאשר הקשיש ממשיך להתגורר בנכס או לצרכי מעבר לבית אבות או לדיור מוגן, כאשר החזרת ההלוואה מתבצעת רק לאחר שהקשיש עזב לבית אבות או נפטר. הנכס נשאר בבעלות הקשיש או בני המשפחה ולא עוברת לבנק המלווה.
המימון של הלוואה מסוג זה מתאימה למימוש לצורכיקיום, מגורים בדיור מוגן או לצורך מימון מעבר לבית אבות.

החזר משכנתא הפוכה – איך זה עובד?

החזר המשכנתא ההפוכה אינו כולל ריביות ו/או הצמדות למדדים שונים – ישנו עדכון מסוים לתנאים כלכליים עכשוויים במשק. בהתאם לתנאים שנחתמו בעת ההסכם ההחזר יתבצע שהקשיש עזב לבית אבות או נפטר או כל תנאי אחר שסוכם עליו. ורק אז יש להחזיר לבנק או לגוף המלווה את סכום ההלוואה.
המשפחה או הקשיש יכולים להחזיר את הסכום במזומן או למכור את הדירה, כאשר ראשית הבנק לוקח את הכספים המגיעים לו מהמכירה, ואת שארית הסכום מקבלת המשפחה.
יתרונות וחסרונות של משכנתא הפוכה
לשיטה זו יתרונות וחסרונות רבים, יש המצדדים בה כעסקה טוב ההמאפשרת לקשיש לסיים את חייו בכבוד ובאיכות חיים ראוייה ויש המתנגדים לה. יש לבחון כל מקרה לגופו ורק אז להחליט על יעילות והכדאיות של לקיחת משכנתא הפוכה.

יתרונות

הלוואת משכנתא הפוכה מאפשרת לקבל מימון נוח וזמין לקשיש על מנת להעניק לו בסוף חייו איכות חיים ובחירה כיצד לחיות.
הלוואה זו מאפשרת לקשיש לתמוךל בילדיו בסיוע כלכלי מבלי שיצטרך למכור את הנכס שלוץ
משכנתא הפוכה מאפשרת קבלת סכום כסף המסייע לקשיש במקרים שלמשפחה אין יכולת לעזור.

חסרונות

משכנתא הפוכה יחסית קרה מאחר סכום ההחזר גדל ככל שהשנים חולפות וכאן גדלים הסיכויים שליורשים לא יישאר סכום כסף מרכישת הדירה,דבר שעלול להשאיר אותם ללא הנכס וללא סכומי כסף ממכירת הנכס.

משכנתא הפוכה יכולה להיות אידיאלית במקרים מסוימים ונוחה מאוד למגוון בעיות. חשוב לבחון את כל ההיבטים וההשלכות של לקיחת משכנתא הפוכה.