הקפאת משכנתא הינו אחד משני תהליכים שיכולים להתרחש בעת לקיחת משכנתא.
הקפאת משכנתא היא עצירת ההחזרים החודשים בשל קושי לעמוד בהחזרים החודשיים
וההליך השני של הקפאת משכנתא היא כתוצאה של מכירת הנכס עליו משלמים את המשכנתא והעברת המשכנתא לרכישת נכס חדש אליו נגררת המשכנתא.

הקפאת משכנתא בשל קושי להחזרים ומה התנאים לכך

בנקים רבים מציעים כחלק ממסלולי המשכנתא אפשרות של הקפאת המשכנתא לחודש או למספר חודשים. הסיבה לכך יכולה להיות קושי בהחזרים החודשיים בשל מחלה או פיטורין או כל סיבה אחרת. למעשה מדובר בשיטת החזר שנקראת גרייס דחייה של מספר חודשים בהחזרים שיש לשלם רק את הריבית.
אם הינכם לקוחים משכנתא חשוב לשים לב שיש לכם את האפשרות של הקפאת המשכנתא במהלך השנים, אפשרות שתהיה לכם נוחה למצבי חרום שעלולים לקרות. אי עמידה בהחזרים עלול לסכן את הנכס ולהביא לאובדנו. במקרה של אי עמידה בתשלומים הנכס מועבר אל הבנק.

עלות הקפאת המשכנתא

עצירת תשלומי המשכנתא מבחינת הבנק היא עוד הלוואה שיש לתת ללווים המצטרפת אל קרן הקפאת משכנתאהמשכנתא שלקחו. למעשה התשלומים שהוקפאו מצטרפים מחדש אל קרן המשכנתא עם ריביות גבוהות. כך שבסופו של דבר מדובר בהלוואה בתנאים גרועים מבחינת הלווים. לעתים הלווים עומדים בחוסר ברירה ועליהם לספוג את הריביות מאחר שזו הדרך היחידה לא לאבד את הנכס.
חשוב לבדוק מהן האופציות שעומדות לרשותכם, הקפידו שלקיחת המשכנתא תעשה עם אפשרות להלוואת גרייס או עצירת התשלומים במידת הצורך או בדקו על הלוואה חוץ בנקאית שיכולה להוות פתרון זמני ועם ריביות יותר נמוכות.

הקפאת משכנתא לצורך מעבר לנכס אחר

הקפאת משכנתא היא הליך גם במקרה שהלווים מוכרים את הנכס המשועבד למשכנתא לשם רכישת נכס חדש. במקרה זה עצירת התשלומים היא בהסכמת הבנק . במצב זה הלווים יכולים להמשיך לשלם את התשלומים, אך למעשה לבנק אין נכס המשועבד שהוא תנאי הכרחי ללקיחת משכנתא.
גרירת משכנתא מתאפשרת כאשר מוכרים נכס אחד ומחליפים באחר, ישנם מקרים שמדובר בהגדלת המשכנתא ומכאן יש צורך במחזור משכנתא, קרי החזרת המשכנתא ולקיחת משכנתא חדשה בתנאים חדשים. הקפאת שמכנתא מתבצע כאשר נשארים עם אותה משכנתא עד לרכישת הנכס החדש ושיעבודו לבנק.
הקפאת משכנתא נעשית רק כשאר יש פער זמנים בין מכירת הנכס הישן לרכישת הנכס החדש, הלווים יכולים להמשיך בתשלום ההחזרים החודשיים אך יש להעמיד ערבון אחר במקום הנכס המשעובד, כגון ערבות בנקאית עד לרכישת הנכס החדש ושעיבודו לבנק תמורת המשכנתא.